Stichting

Bij de ontmoetingsgroepen bieden we muziek, sport en allerlei creatieve activiteiten voor mensen met dementie. Activiteiten vinden ook in overleg met de deelnemers plaats. Er is een kaartgroep ontstaan en er wordt deelngenomen aan Meer Bewegen voor Ouderen. Ook is er een lange afstandswandelgroep en een schildergroep.

Er is informatie en ondersteuning voor mantelzorgers en andere betrokkenen. Een keer in de maand is er een gespreksgroep.